Het Deltaplan

Download

Met dit Deltaplan willen we, samen met anderen, een impuls geven aan de ontwikkeling en inrichting van een open leermiddelenplatform voor het funderend onderwijs, dat aansluit bij ervaringen en behoeften van leerlingen en teams van docenten. Daarbij bouwen we voort op bestaande leermiddelenbanken van Profielorganisaties, VO-content, Education Warehouse en andere landelijke onderwijsorganisaties.

Met dit open leermiddelenplatform stellen we leraren en leerlingen in staat om informatie, projecten en leerstof te vinden, uit te wisselen en te bewerken. Daarbij werken we samen met andere niet-commerciële aanbieders van onderwijsmateriaal zoals Beeld en Geluid en met organisaties zoals SLO, CITO, Kennisnet en anderen die expertise hebben op het gebied van curriculumontwikkeling, toetsontwikkeling en digitalisering.