Welkom bij de Open Leermiddelen Alliantie Nederland

Een samenwerking van onderwijs en publieke onderwijspartijen die haar basis vindt in het "Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren".

Ga naar het Deltaplan

Waarom een strategische leermiddelen alliantie?

Een alliantie sluit je niet zomaar. Je hebt er partijen voor nodig die de behoefte hebben - of de noodzaak voelen - om samen iets te ondernemen. Omdat het bijvoorbeeld alléén niet lukt, om welke reden dan ook. Als je die alliantie strategisch gaat noemen, zit er blijkbaar óók nog een gemeenschappelijke ambitie achter. Een ambitie om met elkaar iets tot stand te brengen wat er nog niet is. Dat klinkt strijdbaar. Alsof je met elkaar iets wil bereiken waar anderen nog niet in geslaagd zijn. Eigenlijk zeg je tegen elkaar “We pakken het samen op! We gaan ervoor!” Dat is precies wat we willen met de Open Leermiddelen Alliantie Nederland. We hebben een plan, we geloven in dat plan en we gaan er samen voor zorgen dat we dat plan gaan realiseren. Daarom dus!

Waarom een strategische leermiddelen alliantie?

Het Deltaplan

Met dit Deltaplan willen we, samen met anderen, een impuls geven aan de ontwikkeling en inrichting van een open leermiddelenplatform voor het funderend onderwijs, dat aansluit bij ervaringen en behoeften van leerlingen en teams van docenten. Daarbij bouwen we voort op bestaande leermiddelenbanken van Profielorganisaties, VO-content, Education Warehouse en andere landelijke onderwijsorganisaties.

Met dit open leermiddelenplatform stellen we leraren en leerlingen in staat om informatie, projecten en leerstof te vinden, uit te wisselen en te bewerken. Daarbij werken we samen met andere niet-commerciële aanbieders van onderwijsmateriaal zoals Beeld en Geluid en met organisaties zoals SLO, CITO, Kennisnet en anderen die expertise hebben op het gebied van curriculumontwikkeling, toetsontwikkeling en digitalisering.

Nieuws en Publicaties

De Open Leermiddelen Alliantie Nederland publiceert geregeld nieuwsbrieven en nieuwsberichten.

Volop variatie en inspiratie op het Open Leermiddelenplein
nieuws

Volop variatie en inspiratie op het Open Leermiddelenplein

Het Open Leermidddelenplein op de IPON 2022 mag gerust een daverend succes worden genoemd. Maar liefst 12 sprekers vertelden er hoe zij binnen hun vakgebied gebruik maken van open leermiddelen of bijdragen aan het ontwikkelen ervan en het was geweldig om te zien dat elke presentatie kon rekenen op een

Volop variatie en inspiratie op het Open Leermiddelenplein
Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal toegekend!
nieuws

Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal toegekend!

Fantastisch nieuws!
Vanmiddag heeft voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de commissie Nationaal Groeifonds uitsluitsel gegeven over de honorering van de tweede ronde subsidieaanvragen voor het Nationaal Groeifonds. De pitch die het Profielenberaad samen met VO-content en Education Warehouse op basis van het Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren in de zomer van 2021

Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal toegekend!
Inschrijfformulier Expertmeeting #1: 'Eigenaarschap van Open Leermateriaal'
nieuws

Inschrijfformulier Expertmeeting #1: 'Eigenaarschap van Open Leermateriaal'

Op maandagavond 9 mei 2022 organiseert de Open Leermiddelen Alliantie de eerste expertmeeting in het kader van de Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal.
De expertmeetings zijn speciaal gericht op leraren, schoolleiders en projectleiders van (veldexpert-) scholen en onderwijsorganisaties die zich actief bezighouden met Open Leermateriaal. Het centrale idee achter deze meetings

Inschrijfformulier Expertmeeting #1: 'Eigenaarschap van Open Leermateriaal'
Video over de Groeifondsaanvraag
nieuws

Video over de Groeifondsaanvraag

In het onderwijs wordt volop gebruikgemaakt van open leermateriaal.
De Open Leermiddelen Alliantie Nederland wil hier samen met veel partijen een stevige impuls aan geven. Over de groeifondsaanvraag open leermateriaal is een video gemaakt waarin onder andere Ron Zuijlen (directeur VO-content), Larissa Zegveld (algemeen directeur Kennisnet) en Hans Visser (coördinator

Video over de Groeifondsaanvraag
Kom ook naar het Open Leermiddelenplein op de IPON!
nieuws

Kom ook naar het Open Leermiddelenplein op de IPON!

Steeds meer scholen zien in dat open leermateriaal veel kan opleveren en gaan ermee aan de slag! Ook de IPON ziet dit belang in: op woensdag 6 april vind je in de Jaarbeurs het Digitale Leermiddelenplein waar open leermaterialen vanuit de praktijk worden belicht. Bezoek aan de beurs is gratis,

Kom ook naar het Open Leermiddelenplein op de IPON!