Over de Open Leermiddelen Alliantie

Samenwerken om het onderwijs te versterken

In de laatste 10 à 15 jaar hebben particuliere initiatieven van scholen en docenten het voortgezet onderwijs in ons land een nieuwe dimensie gegeven. Binnen de scholen groeide de behoefte om talenten een optimale kans te geven op persoonlijke ontplooiing. Daaruit ontstonden nieuwe en uitdagende onderwijsprogramma’s met nieuwe netwerken van gelijkgestemde scholen. Zo ontstonden profielen en profielorganisaties. Zonder overheidssubsidie werkten deze organisaties jarenlang aan een eigen curriculum, aan eigen content, aan eigen professionaliseringsprogramma’s voor docenten en aan eigen kwaliteitssystemen. Daarmee werd een grote rijkdom aan ons onderwijs toegevoegd.

Een verrijking die in het onderwijs zelf allang volledig geaccepteerd is en overal in ons land op scholen is terug te vinden. Het profielonderwijs staat als een huis!

Inmiddels zijn er 14 profielorganisaties met elkaar verbonden in het landelijk Profielenberaad. Het Profielenberaad is een netwerkorganisatie die de profielen onderling verbindt en die door het organiseren van conferenties en seminars bijdraagt aan de verrijking van de programma’s en zich bovendien inzet om de belangen van de profielen naar derden te vertegenwoordigen.

VO-content is eveneens een ongesubsidieerde organisatie die al sinds 2011 een grote bijdrage levert aan ons onderwijs door kwalitatief hoogwaardige onderwijsprogramma’s via open digitale leermiddelen voor alle leerjaren in het voortgezet onderwijs aan te bieden en continu te onderhouden. Docenten en schoolleiding worden met expertise en workshops begeleid en  er wordt vooral goed naar het onderwijs zelf geluisterd en daarop ingespeeld. Een ontwikkeling van onderop gedragen door honderden scholen.

Het merendeel van de scholen in ons land zijn aangesloten bij het Profielenberaad en/of bij VO-content. Het is dan ook geen vreemde gedachte om te komen tot een krachtenbundeling die beoogt het Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren te realiseren.

De Open Leermiddelen Alliantie Nederland wil laten zien dat het onderwijs zélf de motor van de vernieuwing is en dat er vanuit een stevige coalitie van partijen rond het onderwijs ondersteunt kan worden bij diverse onderdelen van de vernieuwing. Zo kan werk gemaakt worden van duurzame doorontwikkeling van ons onderwijssysteem.

Lees meer

Ontmoet de Veldexpertscholen

Het ‘Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren’ gaat ervan uit dat een Open Leerplatform tot stand moet komen door voort te bouwen op de expertise van scholen en onderwijsorganisaties die ervaring hebben met de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsprojecten en leerstof. Het gaat dan met name om ruim 650 scholen uit de Profielorganisaties en 400 scholen die werken met VO-content.

Ook veldexpertschool worden!?
Neem contact met ons op om je aan te melden of als je een vraag hebt.
Ons emailadres vind je onderaan de site.

Deze scholen vormen de ruggengraat van de alliantie

De organisaties achter OANL

De mensen achter OANL

Marieke Hermans

Marieke Hermans

Rob Menting

Rob Menting


Voorzitter vereniging
Cultuurprofielscholen

Hamid Ait Oumghar

Hamid Ait Oumghar


Programmadirecteur
Bèta Challenge

Ria Sluiter

Ria Sluiter

Leo Spelt

Leo Spelt


Bestuurder NLT -
Natuur, Leven en Technologie

Cors Westerdijk

Cors Westerdijk

Onno van Wilgenburg

Onno van Wilgenburg

Saskia Wools

Saskia Wools


Dir. Onderzoek,
Kennis & Innovatie
CITO

Alette Baartmans

Alette Baartmans

Pieter Hettema

Pieter Hettema


Projectleider
Profielenberaad

Rola Hulsbergen

Rola Hulsbergen


Oud schoolleider VO,
adviseur & ambassadeur
Stichting VO-content

Wiebe Zoethout

Wiebe Zoethout


Voorzitter stuurgroep
Profielenberaad

Ron Zuijlen

Ron Zuijlen


Directeur-bestuurder
Stichting VO-content

Alette Baartmans

Alette Baartmans

Pieter Hettema

Pieter Hettema


Projectleider
Profielenberaad

Rola Hulsbergen

Rola Hulsbergen


Oud schoolleider VO,
adviseur & ambassadeur
Stichting VO-content

Wiebe Zoethout

Wiebe Zoethout


Voorzitter stuurgroep
Profielenberaad

Ron Zuijlen

Ron Zuijlen


Directeur-bestuurder
Stichting VO-content

Chris Oomen

Chris Oomen


Voormalig bestuurder DSW,
eigenaar ANP

Willem van Valkenburg

Willem van Valkenburg

Eppo Van Nispen tot Sevenaer

Eppo Van Nispen tot Sevenaer

Algemeen directeur
Stichting Beeld & Geluid

Overige partners