Inschrijfformulier Expertmeeting #1: 'Eigenaarschap van Open Leermateriaal'

Op maandagavond 9 mei 2022 organiseert de Open Leermiddelen Alliantie de eerste expertmeeting in het kader van de Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal.
De expertmeetings zijn speciaal gericht op leraren, schoolleiders en projectleiders van (veldexpert-) scholen en onderwijsorganisaties die zich actief bezighouden met Open Leermateriaal. Het centrale idee achter deze meetings is om een scherper beeld te krijgen van wat er bij komt kijken om kwalitatief goed en aanpasbaar Open Leermateriaal te ontwikkelen, te delen en te onderhouden.

Het thema van de eerste meeting is: ‘Eigenaarschap van Open Leermateriaal: struikelblok of katalysator?’ Op welke manier beïnvloedt de behoefte aan eigenaarschap (zowel in positieve als negatieve zin) de samenstelling, kwaliteit en toegankelijkheid van Open Leermateriaal? Hoe kan ‘erkenning voor de geleverde bijdrage’ gecombineerd worden met vrije toegankelijkheid van het ontwikkelde leermateriaal?

Dr.ir. Robert Schuwer, lector Open Educational Resources bij Fontys Hogescholen, zal hierop ingaan vanuit zijn ervaringen en onderzoek in het hoger onderwijs. Robert Schuwer is deskundig op het gebied van het gebruik van Open Leermateriaal en andere vormen van open en online onderwijs. Jan-Bart de Vreede (Kennisnet) zal als co-referent optreden en vanuit zijn werk als domeinmanager leermiddelen een bijdrage leveren aan de discussie. Vervolgens gaan we dieper in op de praktijk aan de hand van voorbeelden vanuit Stichting Technasium en Stichting VO-content. In de loop van de avond willen we stapsgewijs komen tot een scherper beeld van een succesvol invoeringstraject.

Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen van deelnemers. Aan het eind bepalen we gezamenlijk welk thema de volgende keer aan bod zal komen.

Wilt u deze meeting bijwonen, dan ontvangen wij u graag op maandagavond 9 mei 2022 vanaf 18:00 bij de VO-raad in Utrecht met een eenvoudige warme hap en drankjes.

Plaats: VO-content, Adiadreef 4, Utrecht (vlakbij NS station Overvecht)

Gespreksleiders: Pieter Hettema en Alette Baartmans

Deelname is gratis voor deelnemers aan de Impuls Open Leermateriaal.

Aanmelden: klik hier voor het inschrijfformulier

Meer informatie: pieterhettema@planet.nl & info@openleermiddelenalliantie.nl