De leraar meer in positie brengen met open leermiddelen

Download

Bekijk hier het vraaggesprek terug dat Pieter Hettema voerde met Lodewijk Asscher tijdens een webinar op 3 december 2021. Dit gesprek was onderdeel van een door het Profielenberaad georganiseerde online bijeenkomst met als thema ‘hybride vormen van profielonderwijs’.

Er werd onder andere gesproken over de subsidieaanvraag Impuls Open Leermateriaal bij het Groeifonds en wat een financiële impuls in de ontwikkeling van open leermiddelen zou betekenen voor zowel leraren als leerlingen.

Het 18 minuten durende gesprek is hier terug te zien.