Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal toegekend!

Fantastisch nieuws!
Vanmiddag heeft voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de commissie Nationaal Groeifonds uitsluitsel gegeven over de honorering van de tweede ronde subsidieaanvragen voor het Nationaal Groeifonds. De pitch die het Profielenberaad samen met VO-content en Education Warehouse op basis van het Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren in de zomer van 2021 indiende bij OCW is de basis geweest voor de uitwerking in de definitieve aanvraag Impuls Open Leermateriaal.

De commissie Nationaal Groeifonds heeft zojuist laten weten dat onze subsidieaanvraag positief is beoordeeld en dat is voor alle bij de uitwerking betrokken partijen fantastisch nieuws!

Lees hier een eerste reactie op de toekenning op de website van Kennisnet en verheug je - samen met ons - op alle mogelijkheden die we hiermee als onderwijs krijgen.

Namens de Open Leermiddelen Alliantie Nederland,

Wiebe Zoethout en Ron Zuijlen