Nieuwsbrief 1

Download

Met de naam Veldexpertscholen in plaats van Klankbordscholen doen we veel meer recht aan de inbreng van het onderwijs!

Klik op DOWNLOAD voor de hele nieuwsbrief